SUMMER SONG FESTIVAL Mrągowo 2019

Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży SUKCES w Mrągowie KRS 0000012703

Współpraca: Centrum Kultury i Turystyki , Gmina Mrągowo, Studio Wokalne Sukces U progu wakacji zapraszamy śpiewającą młodzież i dzieci do kreatywnego zagospodarowania wolnego czasu. SUMMER SONG FESTIWAL będzie poprzedzony warsztatami wokalnymi , których efekty będą zaprezentowane w części konkursowej, ocenianej przez jury. KONCERT LAUREATÓW odbędzie się 29 czerwca podczas DNI MRĄGOWA (support przed Gwiazdą Wieczoru Bovska) na deskach amfiteatru na Placu Unii Europejskiej. Festiwal ma charakter otwarty dla młodych pasjonatów śpiewu (solistów) w wieku 8-19 lat. Wydarzenie daje szansę zdobycia nowych umiejętności, poszerzenia repertuaru, sprawdzenia własnych możliwości, oraz integracji środowiska artystycznego.

REGULAMINI. Repertuar
Pozostawiamy dowolność w doborze repertuaru pod względem stylu muzycznego, jak i języka, w którym utwór będzie prezentowany. Oferujemy pomoc w doborze repertuaru dla niezdecydowanych.

II. Uczestnicy
Zapraszamy dzieci i młodzież do zaprezentowania się w następujących kategoriach wiekowych: Kat. I: do lat 8, Kat. II: 9-11 lat, Kat. III: 12-14 lat i Kat. IV: 15- 18 lat

III. Zgłoszenie uczestników
Zgłoszenie uczestnika następuje poprzez nadesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA, zamieszczonej na stronie stowarzyszenia www.studiosukces.pl pocztą mailową na adres: ali.dowhan@gmail.com , lub tradycyjną na adres organizatora: Os. Mazurskie 32/51, 11-700 Mrągowo. Wraz z kartą należy przysłać nagranie mp3 solowego wykonania piosenki przez kandydata (wystarczy nagranie aparatem telefonicznym) w terminie do 21 czerwca b.r. Mieszkańców Mrągowa zapraszamy na eliminacje „face to face”, które odbędą się 21 czerwca b.r. w Centrum Kultury i Turystki o godz. 10.00. Należy zabrać ze sobą „nośnik” z zarejestrowanym podkładem muzycznym -pendrive, płyta CD lub zabrać ze sobą instrument w przypadku akompaniamentu.

Informacja o zakwalifikowaniu uczestników do festiwalu będzie zamieszczona na stronie www.studiosukces.pl , oraz przesłana mailowo do zakwalifikowanych uczestników w terminie do 23 czerwca b.r. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do opłaty akredytacyjnej w wysokości 20 zł, uiszczoną w dniu przesłuchania konkursowego 29 czerwca b.r.

IV. Warsztaty wokalne dla chętnych uczestników odbędą się w CKiT, w dniach: 24 – 25 czerwca. Natomiast 26.06 o godz. 10.00 spotykają się wszyscy uczestnicy. Tego dnia będzie miała miejsce nauka PIOSENKI FINAŁOWEJ FESTIWALU, którą jest autorska kompozycja, specjalnie przygotowana dla młodzieży biorącej udział w Festiwalu.

V. Przesłuchania Konkursowe
Odbędą się w Amfiteatrze na Placu Unii Europejskiej w dniu 29 czerwca o godz. 15.30 (od kategorii najmłodszej do najstarszej). Oceniający, kompetentni Jurorzy przyznają w każdej kategorii I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. Czas trwania przesłuchań przewiduje się do godz. 18.00.

VI. KONCERT LAUREATÓW
KONCERT GALOWY, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród oraz upominków -Amfiteatr w mieście na Placu Unii Europejskiej. Koncert Galowy rozpocznie się o godz. 18.45. W koncercie zaprezentują się laureaci, którym przyznano III, II, I miejsca oraz GRAND PRIX Festiwalu a także wszyscy uczestnicy, którzy wspólnie wystąpią w Piosence Finałowej.
VII. NAGRODY
Spośród uczestników Konkursu Jurorzy wybiorą wybitną osobowość, której przyznają nagrodę GRAND PRIX -okolicznościową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 PLN. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy a laureaci I, II i III miejsca okolicznościowe statuetki. Kontakt z organizatorem tel.: 516 065 345 - udzielamy wszelkich szczegółowych informacji.